ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΣΤΟ 60% (για τις επιχειρήσεις που πλήττονται απο τον κορονοϊό)

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΣΤΟ 60% ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΙΟ

Για να κατεβάσετε το ΦΕΚ πατήστε ΕΔΩ:  994b-20

ΝΕΟ Φ.Ε.Κ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ

«Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων»
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 24 του ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)-Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.-Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας- Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» (Α’ 107, Διόρθ. Σφάλμ. Α’ 147),
β) του άρθρου 36 του ν. 4582/2018 «Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 208),
γ) των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις»

Διαβάστε όλο τον νόμο εδώ: ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ

 

 

 

 

 

 

15/02/2011 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την 14-06-2010 συζητήθηκε κατά προτίμηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η Αίτηση Ανακήρυξης του Σωματείου, η οποία εγένετο δεκτή δια της υπ’ αριθμ. 5886/2010 Αποφάσεως του ως άνω Δικαστηρίου, η οποία παραδόθηκε με πρωτοβουλία μας προς καθαρογραφή και ακολούθως προς υπογραφήν της αρμοδίως ήδη από 29-11-2010. Και σε αυτό το στάδιο των υπογραφών έχει γίνει κάθε δυνατή ενέργεια για άμεση ολοκλήρωση του. Θα ακολουθήσει το στάδιο των διατυπώσεων δημοσιότητος
Αθήνα 15-02-2011
Οι Νομικοί Σύμβουλοι του Σωματείου
ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Κατακουζηνού 10 –Αθήνα, τηλ. 2103302589, 6973536276) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΡΑΝΙΚΑΣ (Ακαδημίας 63-Αθήνα, τηλ. 210 3808363, 6973370384

20/01/2010 – ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Σ.Π.Ε

ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Σ.Π.Ε

ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Κατακουζηνού 10 –Αθήνα, τηλ. 2103302589, 6973536276)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΡΑΝΙΚΑΣ (Ακαδημίας 63-Αθήνα, τηλ. 210 3808363, 6973370384)