ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ πατώντας ΕΔΩ
Ο Σύλλογος Παιδοτόπων Ελλάδος δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται, οι περισσότεροι πάνω από 10ετία, εις το χώρο της δημιουργικής απασχόλησης, διασκέδασης και εστίασης παιδιών σε χώρους στεγασμένους, ειδικά διαμορφωμένους και εξοπλισμένους σύμφωνα με τις επιταγές τόσο του ελληνικού όσο και του κοινοτικού και ήδη ενωτικού πλαισίου.
Η ανακήρυξη του Συλλόγου υπό των ελληνικών Δικαστηρίων εγένετο κατά προτίμηση (δεκτής γενομένης σχετικής Αιτήσεως των ιδρυτικών του μελών προς κατά προτίμησιν συζήτησιν της Αιτήσεως προς ανακήρυξιν του Συλλόγου επιχειρήσεων και τούτο διά λόγους κατεπείγοντος που αφορούν τα παιδιά) δυνάμει της υπ’ αριθμ. 5886/2010 Αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,η οποία βρίσκεται σήμερα στο στάδιο των νομίμων δημοσιεύσεων.
Το ως άνω νομικό εν γένει πλαίσιο που διέπει την ίδρυση και λειτουργία παιδοτόπων, ως αυστηρό και αποβλέπον εις την ασφάλεια και την διαφύλαξη των δικαιωμάτων των παιδιών επιβάλλει εις τους επιχειρηματίες πλήθος ελέχγων, πιστοποιήσεων και συχνότατων ανακανίσεων-αλλαγών εις τους χώρους των παιδοτόπων με κόστη εκάστοτε σημαντικά.

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣ Α.Ε.Π.Ι ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ πατώντας ΕΔΩ
Το ως άνω νομικό εν γένει πλαίσιο που διέπει την ίδρυση και λειτουργία παιδοτόπων, ως αυστηρό και αποβλέπον εις την ασφάλεια και την διαφύλαξη των δικαιωμάτων των παιδιών επιβάλλει εις τους επιχειρηματίες πλήθος ελέχγων, πιστοποιήσεων και συχνότατων ανακανίσεων-αλλαγών εις τους χώρους των παιδοτόπων με κόστη εκάστοτε σημαντικά. Στα κόστη αυτά περιλαμβάνεται και το αφορών εις τα καταβαλλόμενα εις υμάς ποσά ετησίως

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ

Στις 17 Ιανουαρίου και ώρα 10 μ.μ. πραγματοποιήθηκε η κοπή πίτας του συλλόγου μας στο παιδότοπο Μπουρμπουλήθρες στην Αγ. Παρασκευή.

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
Του υπό ίδρυση Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Σ.Π.Ε.)», νομίμως εκπροσωπουμένου
ΠΡΟΣ
Την κ. Λιάνα Σπυροπούλου, δημοσιογράφο της Εφημερίδας «Ελευθεροτυπία»,
σχετικά με άρθρο της δημοσιευθέν την 29-05-2010-06-01
κ.. Σπυροπούλου
Αποτελούμε και συγκροτούμε έναν κλάδο που πέραν της απασχόλησης που
προσφέρει σε χιλιάδες εργαζομένους, κατέχει ένα σημαντικό μερίδιο στην
εξυπηρέτηση των σκοπών ψυχαγωγίας διασκέδασης και άθλησης των παιδιών,
σε συνθήκες ασφάλειας και σεβασμού τόσο στις αντικειμενικές ανάγκες
των παιδιών όσο και στις αντικειμενικές δυνατότητες της πλειοψηφίας
των εργαζομένων γονέων μεσαίου ή και μικρού εισοδήματος.
Κάθε επιχείρηση εκμετάλλευσης παιδότοπου, υφίσταται ευθύς εξ αρχής
ενδελεχή έλεγχο των προϋποθέσεων λειτουργίας της και συνεχείς ελέγχους
των συνθηκών λειτουργίας της και παροχής των υπηρεσιών της μετέπειτα,
υποχρεούται σε κατοχή πιστοποιήσεων π.χ. από τον ΕΛΟΤ και κυρίως
υπόκειται στην αυστηρή κριτική των γονέων που είναι οι πλέον αρμόδιοι
να ελέγχουν την ασφάλεια των παιδιών τους.
Επιπλέον λόγω της φύσεως των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται μέσα
στους χώρους των παιδότοπων είμαστε στη συντριπτική μας πλειοψηφία
αυστηρότατοι στην επιλογή του προσωπικού μας, το οποίο, είτε μόνιμο με
πλήρες ωράριο, είτε εποχιακό, είτε μερικής απασχόλησης, αμείβεται
σύμφωνα με τα κρατούντα στην ελληνική αγορά εργασίας και τις
συλλογικές συμβάσεις και φυσικά ασφαλίζεται επιμελώς, καθʼ όσον
δεχόμαστε συχνότατους ελέγχους και από τα αρμόδια όργανα του ΙΚΑ.
Κατόπιν τούτων ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ εντόνως για την αβασάνιστη γενίκευση
των συμπερασμάτων του άρθρου σας, για την συλλήβδην απαξίωση όλων των
παιδότοπων σε όλη την ελληνική επικράτεια και για την πολεμική που
αναπτύσσετε εις βάρος μας με τη δύναμη της πένας σας από μία και μόνη
καταγγελία, την οποία ούτως ή άλλως δεν έχουμε λόγο να αμφισβητήσουμε,
δεν τη θεωρούμε όμως ικανή να αμαυρώσει έναν ολόκληρο κλάδο.
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ για την κατασυκοφάντηση του κλάδου μας, την διασπορά
εις βάρος μας γενικόλογων αιτιάσεων χωρίς παράθεση συγκεκριμένων
συγκριτικών στοιχείων και την αποφυγή από μέρους σας έστω και
ακροθιγώς να εστιάσετε στους σωστούς επιχειρηματίες, που απαρτίζουν
κατά πλειοψηφία τον κλάδο μας και προσφέρουν άριστες συνθήκες εργασίας
και αμοιβές νόμιμες και αξιοπρεπείς.
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι εμείς οι ίδιοι αποδοκιμάζουμε τη μαύρη και ανασφάλιστη
εργασία και είμαστε από τους λίγους κλάδους που αντιμετωπίζουμε με
ιδιαίτερη επιμέλεια την ασφάλιση των εργαζομένων στις επιχειρήσεις
μας, λόγω και της φύσης των παρεχομένων από εμάς υπηρεσιών που αφορούν
παιδιά.
ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΜΑΣΤΕ παντός νομίμου δικαιώματός μας και σας καλούμε να
αποκαλύψετε την ταυτότητα του συναδέλφου-εργοδότη που εμμέσως
καταγγέλλεται με το άρθρο σας, ώστε να ενεργοποιηθούν οι εσωτερικού
συντεχνιακού μηχανισμού ελέγχου και συμμόρφωσής του και να άρετε τα
συκοφαντικά και δυσφημιστικά αποτελέσματα των προαναφερθεισών
ενεργειών σας, αποκαθιστώντας την φήμη μας και την επαγγελματική μας
τιμή
Αθήνα 01-06-2010
Με τιμή
Η Πρόεδρος της προσωρινώς Διοικούσης Επιτροπής
ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΑΡΙΝΟΥ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Για «αλεξιπτωτιστές» που εκτός από ανεύθυνοι όσον αφορά τη σωματική ακεραιότητα των παιδιών, δημιουργούν προβλήματα και στη φήμη του κλάδου, έκανε λόγο η Ευτυχία Μαρίνου, πρόεδρος της προσωρινής διοικούσας επιτροπής τού υπό ίδρυση Συλλόγου Παιδότοπων Ελλάδας (ΣΠΕ). «Προσπαθούμε να εξυγιάνουμε τον χώρο αλλά δεν είναι εύκολο.

Διαβάστε εδώ   Δημοσίευμα ελευθεροτυπίας 2