ΝΕΟ Φ.Ε.Κ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ

«Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων»
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 24 του ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)-Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.-Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας- Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» (Α’ 107, Διόρθ. Σφάλμ. Α’ 147),
β) του άρθρου 36 του ν. 4582/2018 «Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 208),
γ) των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις»

Διαβάστε όλο τον νόμο εδώ: ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ

 

 

 

 

 

 

ΕΒΕΤΑΜ

Ο Σύλογγος μας , μετά απο πολύμηνη διαπραγμάτευση κατάφερε να πετύχει σημαντική έκπτωση στο αμοιβολόγιο της ΕΒΕΤΑΜ . Επίσης, καταφέραμε το αμοιβολόγιο να γίνει αναλογικά πιο δίκαιο.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΠΙ

 

Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε την
αγανάκτηση μας και την έντονη διαμαρτυρία μας για την εταιρεία προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων (ΑΕΠΙ) τοσο για τα υπέρογκα ποσά που απαιτεί απο τις επιχειρήσεις μας, όσο και για τους καταχρηστικούς τρόπους που χρησιμοποιεί για την είσπραξη των ποσών

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή εδώ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΚΑΘΑΡΟΙ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ»

 

Ο Σύλλογος Παιδοτόπων Ελλάδος δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται, οι περισσότεροι πάνω από 15ετία, εις το χώρο της δημιουργικής απασχόλησης, διασκέδασης και εστίασης παιδιών σε χώρους στεγασμένους, ειδικά διαμορφωμένους και εξοπλισμένους σύμφωνα με τις επιταγές τόσο του ελληνικού όσο και του κοινοτικού και ήδη ενωτικού πλαισίου.

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή Εδώ