Πώς μπορείτε να γίνετε μέλος του Σ.Π.Ε

Για να γίνετε μέλος του Σ.Π.Ε θα πρέπει:
1) Να τηρείτε τους όρους και τις προυποθέσεις που αναγράφονται στο καταστατικό του
2) Να υποβάλλετε αίτηση στο σύλλογο