Πώς μπορείτε να γίνετε μέλος του Σ.Π.Ε

Για να γίνετε μέλος του Σ.Π.Ε θα πρέπει:
1) Να τηρείτε τους όρους και τις προυποθέσεις που αναγράφονται στο καταστατικό του συλλόγου.
2) Να υποβάλλετε αίτηση στο σύλλογο
3) Να καταθέσετε στο τραπεζικό λογαριασμό του ΣΠΕ την ετήσια συνδρομή.

Όλα τα παραπάνω έγγραφα μπορείτε να τα βρείτε αναρτημένα στην σελίδα «Νομικά«.

Η προβολή στο site των μη εγγεγραμμένων μελών στο σύλλογο ισχύει για ένα μήνα.