Λογαριασμός Iban ΣΠΕ

GR1070100000000462096427611

Τραπεζικό ίδρυμα : VIVA WALLET

Δικαιούχος : Σύλλογος Παιδοτόπων Ελλάδος ψυχαγωγία νηπίων και παιδιών