Δωρητές

PHOTOGENIC
Ευχαριστούμε την εταιρεία http://www.photogenic.gr για την δωρεάν κατασκευή του λογότυπου του συλλόγου και διαφημιστικού φυλλαδίου.

PHOTOMETAL
Ευχαριστούμε την εταιρεία http://www.photometal.gr για την δωρεάν κατασκευή της πρώτης ιστοσελίδας του συλλόγου.

ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
CATERING SERVICES
ΤΗΛ.2104620821-6932258454
Ευχαριστούμε τον κ. Θεόδωρο Μανωλίδη για την χρηματική δωρεά