Περί του συλλόγου

Ο σκόπος της δημιουργίας του Συλλόγου Παιδότοπων Ελλάδος Ψυχαγωγίας νηπίων και παιδιών  (ΣΠΕ )είναι: Η κατοχύρωση προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων και συμφερόντων των επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται παιδοτόπους εντός του Eλλαδικού χώρου.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μαρίνου Ευτυχία             Πρόεδρος
Ντούμης Σπύρος               Αντιπρόεδρος

Τσάκωνα ´Αρτεμις              Γ. Γραμματέας
Χατζηδάκη Δέσποινα         Ταμίας

Κωσταβασίλης Δημήτρης   Μέλος