Περί του συλλόγου

Ο Σύλλογός μας δημιουργήθηκε την 25/1/2010 με έδρα το Χαλάνδρι Αττικής οδός Ρόδου 37.
Ο σκόπος της δημιουργίας του ΣΠΕ είναι: Η κατοχύρωση προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων και συμφερόντων των επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται παιδοτόπους εντός του Eλλαδικού χώρου.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μαρίνου Ευτυχία Πρόεδρος
Κωσταβασίλης Δημήτρης Αντιπρόεδρος
Τσάκωνα Αρτεμις Γ.Γραμματέας