Περί του συλλόγου

Ο Σύλλογός μας δημιουργήθηκε την 25/1/2010 με την υπ’ αριθμ. 5886/2010 Αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, το δε Σωματείο καταχωρήθηκε νομίμως στο Δημόσιο Βιβλίο του Πρωτοδικείου Αθηνών, στις 5-8-2011.
Ο σκόπος της δημιουργίας του ΣΠΕ είναι: Η κατοχύρωση προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων και συμφερόντων των επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται παιδοτόπους εντός του Eλλαδικού χώρου.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μαρίνου Ευτυχία          Πρόεδρος
Καγιαλή Αργυρώ           Αντιπρόεδρος

Τσάκωνα ´Αρτεμις        Γ. Γραμματέας
Παπαντωνίου Μαρία    Ταμίας